De biodiversiteit

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit of biologische diversiteit is een synoniem voor het leven op aarde. Het omvat:

  • de diversiteit aan soorten die er op aarde leven (dieren, planten, zwammen, algen, bacteriën, virussen …);
  • de diversiteit aan individuen van eenzelfde soort of de genetische diversiteit (verschil in grootte, vorm, kleur …);
  • de diversiteit aan ecosystemen, dit wil zeggen de verschillende milieus (vijver, bos, koraalrif …) met de soorten die er leven en hun interacties.

Biodiversiteit is dus overal rondom ons en we maken er zelf deel van uit. Het is moeilijk om ze in cijfers te vertalen, want veel soorten zijn microscopisch klein, leven verborgen of zijn gewoonweg nog niet ontdekt. Over heel de wereld zijn nu ongeveer 1,9 miljoen soorten bekend, maar dit zou slechts een klein deel van de feitelijke soortenrijkdom zijn.

Wat is het belang van biodiversiteit?

Als resultaat van een evolutie van 3,8 miljard jaren is biodiversiteit voor ons van het grootste levensbelang. Voedsel, bouwbenodigdheden, isolatie- en decoratiemateriaal, natuurlijke textielvezels, actieve bestanddelen van heel wat geneesmiddelen, bestuiving, zuivering van lucht, water en bodem, beperking van overstromingen … zijn enkele van de producten en diensten die ze ons levert, waarzonder het leven op aarde, zoals we dit kennen, onmogelijk zou zijn.

Helaas vergeten wij al te vaak wat we aan haar te danken hebben. In onze geïndustrialiseerde maatschappij wordt biodiversiteit beschouwd als verworven, gratis en eeuwig, hoewel menselijke activiteiten haar ernstig in gevaar brengen: habitatvernietiging en -versnippering, allerlei soorten vervuiling, overbejaging, overbevissing, uitputting van akkerland en bossen, overproductie van broeikasgassen met klimaatverandering als gevolg, introductie van exotische soorten …

vogel

forest