Campagne "1001 voor biodiversiteit"

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen op aarde. Het zorgt voor voedsel, zuurstof, geneesmiddelen, bouwmaterialen, zuivere lucht en water, samen met ontelbare andere broodnodige diensten: biodiversiteit is leven! Nochtans is deze unieke levensbron in gevaar: soorten verdwijnen aan een ongeziene snelheid.

In 2016 vieren we de 20ste verjaardag van de Belgische ratificatie van het Biodiversiteitsverdrag. Om dit extra in de kijker te zetten lanceren het Nationaal knooppunt biodiversiteit (gehuisvest in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) en de regionale en federale administraties voor leefmilieu de campagne "1001 voor biodiversiteit". De campagne onderstreept dat iedereen betrokken is bij het behoud en het duurzame gebruik van biodiversiteit en bevat drie luiken:

1001 ideeën – Red de biodiversiteit: grote ideeënwedstrijd (15 september 2015 tot 10 april 2016) met spetterende prijzen.

1001 beslissingen – Red de biodiversiteit: conferentie op 20 mei 2016 in het Museum voor Natuurwetenschappen, met inbreng van de bevoegde ministers en de beleidsvoerders van morgen.

1001 acties – Red de biodiversiteit: modernisatie en verrijking van de 366 tips voor de biodiversiteit.

 

6 illustraties